Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Pochód ulicą Starowiejską w Gdyni

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego przedstawia uroczysty pochód ulicą Starowiejską w Gdyni. Zdjęcie wykonane w rejonie obecnej ulicy Abrahama. Na pierwszym planie widoczny porośnięty trawą plac i gałęzie drzewa po lewej stronie. Dalej, na ulicy idący w pochodzie ludzie, orkiestra Marynarki Wojennej, dostojni i wojskowi. Po drugiej stronie ulicy znajdują się budynki mieszkalne – po lewej częściowo widoczna willa kpt. Schmidta. Na rewersie naniesiony jest fioletowy stempel odautorski oraz odręczna adnotacja: „Zbiór W. Zaleskiego”.

Additional information:

Object categories:

Events City People

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1925-1927

Signature: MMG/HM/II/317/6

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL