Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

fot. Bernard Chrzanowski

„Na oksywskim cmentarzu” – widok w stronę Kamiennej Góry

Detailed description:

Karta pocztowa, czarno-biała  wykonana na oksywskim cmentarzu z widokiem na morze. W lewym dolnym rogu zdjęcia widoczny fragment figury i krzyża nagrobka. W centrum, na skraju wzgórza, widoczny krzyż nagrobka, ogrodzony metaloplastycznym ogrodzeniem. W tle widoczna linia brzegowa zatoki gdańskiej. Na karcie naniesiono nadruk wydawniczy: przy lewej krawędzi: „Fot. B. Ch”, przy górnej: „NA KASZUBSKIM BRZEGU/ Na oksywskim cmentarzu”. Na odwrocie: „Nakładem Antoniego Roso w Poznaniu”.

Z cmentarza oksywskiego roztaczał się piękny widok na „Bożą Zatoczkę” w której kilkanaście lat później rozpoczęto budowę portu gdyńskiego. Autorowi fotografii Bernardowi Chrzanowskiemu bardzo podobał się ten widok. Zapewne nie przeczuwał jeszcze ze kilkadziesiąt lat później jego prochy zostaną złożone niedaleko miejsca z którego wykonał ujęcie w 1910 roku.

Fotografia ukazała się w przewodniku Bernarda Chrzanowskiego, „Na kaszubskim brzegu”, Poznań, 1910

Additional information:

Object categories:

Landscape

Period:

do 1919 roku

Kind/type:

Postcard

Author: fot. Bernard Chrzanowski

Date: 1910

Signature: MMG/HM/II/3765

Measurements: 9,0 x 14,0 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL