Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Wojskowy Instytut Geograficzny

Mapa “Malbork/Marienburg”

Detailed description:

Mapa topograficzna Malborka i okolic w skali 1: 100 000. Wydana przez Wojskowy Instytut Geograficzny w 1937 roku.Tytuł umieszczony jest nad górną ramka w prawym rogu, w lewym rogu podano informację:PAS 32 SŁUP 28. Mapa przedstawia częściowo tereny Wolnego Miasta Gdańska a częściowo Prus Wschodnich. Granica przebiegała na Nogacie. Nazwy geograficzne na obszarze Wolnego Miasta Gdańska podano w j. polskim i niemieckim, zaś na terenie Prus w języku niemieckim i polskim. Mapa stanowi jeden z arkuszy mapy o skali 1: 300 000. Na prawym dość szerokim marginesie znajdują się objaśnienia znaków i skrótów. Na marginesie dolnym podano skalę, podziałkę liniową i schemat ułożenia arkuszy na mapie.

Additional information:

Object belongs to the collection:

Plany miasta

Object categories:

City

Period:

1930-1939

Technique:

Colour print

Kind/type:

Map

Author: Wojskowy Instytut Geograficzny

Date: 1937

Signature: MMG/HM/I/1683

Measurements: 35,5 x 46,7 cm

Material: papier

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL