Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

wyd. ks. Jan Dorszyński

Łódź rybacka na plaży gdyńskiej

Detailed description:

Karta pocztowa, czarno-biała wykonana w technice litografii, przedstawia ludzi zgromadzonych na brzegu morza przy żaglowych łodziach rybackich. Wśród zgromadzonych osób można wyróżnić postać księdza oraz dwóch mężczyzn w mundurach wojskowych, prawdopodobnie przebywających w Gdyni na rekonwalescencji. W górnym pasie karty mieści się nadruk w języku niemieckim: „Ostseebad Gdingen Wpr. Ruckkehr der Fisher” [tł. Kąpielsko Bałtyckie Gdynia/ Powrót rybaka]. Wydana przez Jana Dorszyńskiego, w Gdyni w 1916 roku – datowanie wg stempla na odwrocie.

Additional information:

Object categories:

Landscape

Period:

do 1919 roku

Kind/type:

Postcard

Author: wyd. ks. Jan Dorszyński

Date: 1916

Signature: MMG/HM/4223

Measurements: 8,8 x 13,4 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL