Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Karta ewidencyjna budynku przy ul. Orłowskiej 14

Detailed description:

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Orłowskiej 14 ( numeracja Gotenhafen) z zespołu 38 kart z fotografiami budynków z okresu okupacji niemieckiej.
Z naklejoną czarno-białą fotografią budynku przy prawym boku, z naniesionymi odręcznie danymi w języku niemieckim. Na odwrocie, dodatkowo zamieszczona jest koperta z negatywem czarno-białym.
Zdjęcie przedstawia dwukondygnacyjny budynek z nadbudówką. Jest on otynkowany, zwieńczony gzymsem, o dachu płaskim.

Na zdjęciu widoczny narożnik od strony ulicy. Frontowa elewacja o czterech osiach. W parterze pierwszą z nich stanowi wykusz z oknem, będący jednocześnie tarasem wyższej kondygnacji, z balustradą w formie przedłużenia ściany. Pozostałe trzy osie z niższym tarasem już  w parterze. Narożnik tarasu z ozdobnym wycięciem w formie koła. Na wyższej kondygnacji cztery okienka, po jednym w każdej osi, jedno z nich z wyjściem na taras. Przy dalszym narożniku fragment balkonu bocznej elewacji, zlicowany ze ścianą frontu.  Widoczna boczna elewacja z wejściem w centrum głównej bryły, nad nim niewielki daszek. Przy dalszym narożniku po jednym, narożnym oknie na każdej kondygnacji. Fragment ściany bliżej frontu z dwoma oknami w parterze, których nadproże wyznacza linię niewielkiego cofnięcia w elewacji, ciągnącego się od daszku nad wejściem, po frontową ścianę wykusza. Na wyższej kondygnacji jedno szersze okno. W głębi widoczna dobudówka wyższa o jedną kondygnację. W narożniku, bliżej frontu, jedno okrągłe okienko. W widocznym fragmencie frontowej ściany dobudówki również małe okrągłe okienko, reszta niewidoczna.

Additional information:

Object categories:

Architecture

Period:

1939-1945

Author: nieznany

Date: 10.05.1941

Signature: MMG/HM/II/879/71

Measurements: 15 x 21 cm

Material: tektura, papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL