Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Hydroplan Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku na plaży gdyńskiej, ok. 1926 r.

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego przedstawia hydroplan Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku. Zdjęcie wykonane około 1926 roku na plaży gdyńskiej. Przy dziobie samolotu, na brzegu widoczne dzieci. W lewym górnym rogu zdjęcia naniesiony odręczny napis „GDYNIA”. Na rewersie mieści się stempel odautorski „GDYNIA/ Fot. R. Morawski”.

Additional information:

Object categories:

Harbor Sea

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1926

Signature: RFot/II/639

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL