Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Budowa dworca kolejowego – ujęcie od strony obecnej ul. Morskiej

Detailed description:

Fotografia w odcieniach sepii, autorstwa Romana Morawskiego wykonana w 1925 roku, przedstawia dworzec kolejowy w budowie. Budynek w tzw. stylu polskim, zaprojektowany przez arch. Romualda Millera. Bryła rozczłonkowana, w całości przekryta dachem, w otworach okiennych brak oszklenia, nieotynkowana. Zdjęcie przedstawia ujęcie elewacji zachodniej, od strony torów kolejowych. Po środku dolnej kondygnacji widoczne główne wejście z okulusem w szczycie. Powyżej, na osi budynku jest tylna ściana schodkowego szczytu części centralnej dworca. Na pierwszym planie widoczne betonowe ogrodzenie, za nim dwie tabliczki umieszczone na drewnianych belkach z informacjami. Na tablicy po lewej – „Budowa dworca/ Roboty wykonywa/ TRI/ Towarzystwo Robót Inżynierskich/ POZNAŃ/ Oddział Budowlany w Gdyni”. Przy lewej krawędzi zdjęcia słup sieci elektrycznej. Na rewersie mieści się wyblakły stempel odautorski „FOTOGRAF/ ROMAN MORAWSKI/ GDYNIA”.

Additional information:

Object categories:

Work City Architecture

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1925

Signature: MMG/HM/II/318/10

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL