Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Załoga trałowca ORP „Mewa”

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego przedstawia załogę trałowca ORP „Mewa”. Trałowiec pływający pod polską banderą w latach 1921-1931. Marynarze są ustawieni w różnych miejscach w rejonie pomostu bojowego, na bocianim gnieździe sygnalista z chorągiewkami. Na rewersie mieści się fioletowy stempel odautorski „GDYNIA/ Fot. R. Morawski” oraz odręczna adnotacja „Gdynia dn 12/VII 1926 r/ ORP Mewa/ trauler ćwiczeniowy”.

Additional information:

Object categories:

Landscape Sea

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1926

Signature: MMG/HM/II/5346

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL