Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Teren u podnóża Kępy Oksywskiej

Detailed description:

Fotografia pochodząca z zespołu 158 zdjęć z okresu okupacji niemieckiej, przedstawiających prace nad przebudową i dostosowaniem  gdyńskiego portu do potrzeb Kriegsmarine.

Zdjęcie przedstawia teren u podnóża Kępy Oksywskiej. Na pierwszym planie, na brzegu znajduje się kilka beczek, dalej teren piaszczysty przygotowany dla kopania dołów pod fundamenty. Jeden z taki wykopów widoczny po prawej stronie – jest ogrodzony prowizorycznym płotem, wewnątrz wykopu stoją dwaj mężczyźni, jeden przy kopicy piasku. Dalej, po prawej stronie mieści się niski barak z otwartymi drzwiami i otworami okiennymi.  W centrum, od piaszczystej drogi, ciągnie się w głąb wykopany rów i płaskie piaszczyste tereny. W tle, na całej szerokości mieści się port wojenny, z prawej strony jest północny fragment Awanportu. Na horyzoncie, na szczycie Kępy Oksywskiej znajduje się kościół.

Additional information:

Object belongs to the collection:

Gdynia Port During World War II

Object categories:

Harbor

Period:

1939-1945

Technique:

photography

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: Array

Signature: MMG/HM/II/537/43

Measurements: 11,3 x 8,2 cm

Material: papier

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL