Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Restauracja Augustyna Skwiercza przy obecnej ul. Starowiejskiej 1

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego wykonana na ulicy Starowiejskiej, przedstawia zabudowania Augustyna Józefa Skwiercza. Na pierwszym planie widoczne trzy dziewczynki z kobietą idące drogą obok sterty ułożonych jasnych kostek brukowych przeznaczonych do wybrukowania ulicy. Dalej, po prawej stronie znajduje się parterowy, ceglany budynek o dachu dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną. Widoczna ściana przepruta oknami z okiennicami oraz trzema parami drzwi. Nad drzwiami zamontowane są tablice informacyjne: „Do sali/ i kawiarni” (nad pierwszymi od prawej) oraz „Restauracja/ Aug. Józef Skwiercz” i godło państwowe (nad drugimi). Na dalszym planie, po lewej stronie widoczne ceglane ściany niedokończonego budynku. Nieco dalej ujęty został dwukondygnacyjny budynek mieszkalny przy Rynku Kaszubskim. Przy lewej krawędzi zdjęcia widoczny fragment budynku pierwszego magistratu, późniejszego Banku Państwowego. Fotografia naklejona na tekturkę.

Additional information:

Object categories:

City People

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1926-1927

Signature: MMG/HM/II/356/6

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL