Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Dorywalski Mieczysław

Prace przeładunkowe w porcie Gdyni

Detailed description:

Negatyw czarno-biały z zespołu 85 negatywów autorstwa Mieczysława Dorywalskiego przedstawiających Gdynię w roku 1936.
Fotografia przedstawia prace przeładunkowe w porcie Gdyni. W centrum widoczny ładunek zawieszony w powietrzu na linie dźwigu portowego. Jego konstrukcja częściowo widoczna jest przy prawej krawędzi zdjęcia. Z lewej strony, znajduje się maszt i elementy wyposażenia statku handlowego.

Additional information:

Object belongs to the collection:

Negatywy - Gdynia lat 30. XX w.

Object categories:

Industry Harbor

Period:

1930-1939

Kind/type:

Celluloid negative

Author: Dorywalski Mieczysław

Date: 1936

Signature: MMG/HM/II/3721/61

Measurements: 3,0 x 4,7 cm

Material: klisza celuloidowa

License: CC BY-NC-ND 3.0PL