Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Henryk Poddębski

Panorama portu i miasta Gdyni z Kamiennej Góry

Detailed description:

Negatyw czarno-biały przedstawia panoramę miasta ze szczytu Kamiennej Góry, skierowaną w stronę  portu wewnętrznego i Kępy Oksywskiej. Na pierwszym planie szczyt Góry wraz z monumentalnym krzyżem, poniżej niego widoczne sylwetki dwóch kobiet oraz mężczyzny. W lewym dolnym rogu zdjęcia znajduje się fragment kamienicy przy ulicy  Słowackiego. Dalej widoczne dwa duże budynki portowe: Chłodnia Portowa (z lewej) i magazyn długoterminowy nr 5. Dalej słabo widoczne zabudowania Obłuża i Pogórza.

Zdjęcie eksponowane w części “Patrzenie” wystawy „Co widzisz?” w Muzeum Miasta Gdyni w terminie 05.04 – 17.06.2018 r.

Additional information:

Object belongs to the collection:

The exhibition "WHAT DO YOU SEE?"

Object categories:

Patrzenie City Landscape

Period:

1930-1939

Technique:

photography

Kind/type:

Photography

Author: Henryk Poddębski

Date: 1935

Signature: MMG/HM/II/1281/355

Measurements: 2,4 x 3,6 cm

Material: klisza celuloidowa

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL