Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Henryk Poddębski

Panorama miasta z Kamiennej Góry – kościół p.w. NMP

Detailed description:

Fotografia przedstawia widok z Kamiennej Góry na Śródmieście Gdyni. W centrum widoczny kościół p.w. Najświętszej Marii Panny , naprzeciwko niej, mieści się kamienica przy ulicy Świętojańskiej 38. Widoczny fragment Skweru Kościuszki. Na dalszym planie, po lewej stronie znajduję się Urząd Pocztowo-Telegraficzny przy ulicy 10 Lutego 10 (obecnie Poczta Główna). Po prawej stronie przy Skwerze Kościuszki i ulicy Świętojańskiej, mieści się restauracja Grand Cafe (później w tym budynku miała siedzibę KKO). W głębi ujęty został port wewnętrzny w budowie oraz gotowy Basen IV im. marsz. Piłsudskiego.

Zdjęcie eksponowane w części „Widok z Kamiennej Góry” na wystawie „Co widzisz?” w Muzeum Miasta Gdyni, w terminie 05.04–17.06.2018 r.

Additional information:

Object belongs to the collection:

The exhibition "WHAT DO YOU SEE?"

Period:

1930-1939

Technique:

photography

Kind/type:

Glass negative

Author: Henryk Poddębski

Date: 1930

Signature: MMG/HM/II/527/87

Measurements: 13 x 18 cm

Material: szkło

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL