Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Pancernik wojenny „Bałtyk”

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego przedstawia polski pancernik wojenny „Bałtyk” na wodach gdyńskiego wybrzeża. Na zdjęciu widoczna rufa i lewa burta wynurzonego krążownika ORP „Bałtyk” pełniącego rolę hulku. W lewym dolnym rogu mieści się nadruk „GDYNIA. Polski pancernik wojenny „Bałtyk””, w prawym górnym rogu odręczny napis „Pancernik wojenny”. Na rewersie nadruk wydawniczy: „Fot. R. Morawski”, „Nakł. Roman Morawski. Gdynia, Starowiejska 2/ Przedruk wzbroniony”; „AKROPOL/KRAKÓW”.

Additional information:

Object categories:

Harbor Sea

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1927-1929

Signature: RFot/I/1054

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL