Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Nurek Polskiej Marynarki Wojennej w gdyńskim porcie

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego wykonana podczas prac w porcie Gdyni. Na zdjęciu mała jednostka z nadbudówką – pływająca baza nurków MW ORP „Nurek”, przy której stoi pięciu młodych mężczyzn – czterech z nich w ciemnych ubraniach, z kołnierzami i czapkami marynarskimi. Po schodach, opuszczonych z pokładu do wody, schodzi nurek. Dwóch marynarzy pomaga nurkowi – drugi od lewej trzyma linę, a trzeci rurę doprowadzającą powietrze do skafandra. Na rewersie mieści się fioletowy stempel odautorski „ROMAN MORAWSKI/ GDYNIA” oraz odręczna adnotacja „ze zbiorów St. Zaleskiego”.

Additional information:

Object categories:

Work Harbor Sea People

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1923

Signature: MMG/HM/II/2679

Measurements: 8,7 x 13,6 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL