Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Dorywalski Mieczysław

Nabrzeże Francuskie portu gdyńskiego – transport kolejowy

Detailed description:

Negatyw czarno-biały z zespołu 85 negatywów autorstwa Mieczysława Dorywalskiego przedstawiających Gdynię w roku 1936.
Fotografia przedstawia torowisko kolejowe wraz z wagonami towarowymi na nabrzeżu Francuskim. Na pierwszym planie widoczny wagon towarowy z napisem ” P.K.P. 196 905″ na torach kolejowych. Po prawej stronie niewyraźne ujęcie mężczyzna w garniturze. Na dalszym planie wzdłuż linii nabrzeża ciąg wagonów – cystern. Przy prawej krawędzi, w tle, znajdują się pomosty przeładunkowe oraz częściowo widoczne są dźwigi uchylne.

Additional information:

Object belongs to the collection:

Negatywy - Gdynia lat 30. XX w.

Object categories:

Industry Harbor

Period:

1930-1939

Kind/type:

Celluloid negative

Author: Dorywalski Mieczysław

Date: 1936

Signature: MMG/HM/II/3721/33

Measurements: 3 x 4,7 cm

Material: klisza celuloidowa

License: CC BY-NC-ND 3.0PL