Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Tadeusz Wański

„Motyw w Gdyni”

Detailed description:

Fotografia czarno-biała autorstwa Tadeusza Wańskiego. Zdjęcie piktoralne, z widoczną ingerencją fotografa w odbitkę, w technice bromowej wykonane w latach 30. XX wieku. Ujęcie ze wzniesienia przedstawia budynek mieszkalny na Działkach Leśnych. W prawym dolnym rogu widoczny odręcznie naniesiony podpis autora. Tytuł odautorski „Motyw w Gdyni”.

Additional information:

Object categories:

City Architecture Landscape

Period:

1930-1939

Kind/type:

Photography

Author: Tadeusz Wański

Date: 1930-1939

Signature: MMG/HM/II/5836

Measurements: 29,5 x 39,5 cm

Material: papier

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL