Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

wyd. V. Thymian

Kościół p.w. św. Michała Archanioła na Oksywiu

Detailed description:

Karta pocztowa z czarno-białą fotografią przedstawia kościół pw. Św. Michała Archanioła na Oksywiu. Na pierwszym planie widoczne kilka nagrobków oksywskiego cmentarza, nieco dalej drewniany budynek kościoła z wieżą dzwonniczą. W dolnym marginesie karty nadrukowano napis: „Kath. Kirche” [tł. Kościół katolicki]. Na odwrocie mieści się nadruk wydawniczy w języku niemieckim: „…uß aus Oxhöft a. d. Höhe/ Post und Bahn: Ostseebad Gdingen” [tł. Pozdrowienia z Oksywia a.d. Wzniesienia/ Poczta i dworzec: Bałtycki kurort nadmorski Gdynia” oraz „…nian, Oxhöft/…obsohn, Hofl., Danzing” [tł….Oksywie, … dzięki uprzejmości Gdańsk].

W kościele p.w. św. Michała Archanioła na Oksywiu turyści mogli wysłuchać mszy w języku polskim. Do 1915 roku wieloletnim proboszczem parafii był powstaniec styczniowy ks. Antoni Muchowski.

Additional information:

Object categories:

Landscape

Period:

do 1919 roku

Kind/type:

Postcard

Author: wyd. V. Thymian

Date: 1918

Signature: Rfot/I/16/57

Measurements: 9,0 x 14,0 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL