Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej – Czerwonych Kosynierów nr 110

Detailed description:

Karta ewidencyjna z naklejoną czarno-białą fotografią w prawym górnym rogu. Fotografia opatrzona opisem odręcznym “Foto 369/3”. Zdjęcie przedstawia zbudowany w latach 1928-1929 budynek mieszkalny nr 110 przy ulicy Morskiej – Czerwonych Kosynierów w Gdyni. Budynek 5-kondygnacyjny z płaskmi dachem. Zaprojektowany przez Jana Bochniaka przy współpracy ze Zbigniewem Rzepeckim. Fragment kolonii robotniczej na Grabówku. Przykład funkcjonalizmu.
Budynek z ciemnoszarą elewacją na prarterze. Rozciąga się od lewej do prawej krawędzi fotografii. W centrum budynku znajduje się szeroka brama prowadząca na drugą stronę budynku. Prowadzi przez nią asfaltowa ulica wzdłuż której znajduje się niski murek. Przed budynkiem widoczny wąski pas zieleni obsadzony drzewami oraz stojąca po lewej stornie z biała tabliczka z nieczytelnym napisem. Budowla usadowiona równolegle do ulicy. Po obu stronach jezdni biegnie chodnik dla pieszych. Na pierwszym planie widoczne 3 wysokie drzewa z korą pomalowaną białą farbą. Od dołu fotografii widoczny również fragment krzewów. Chodnikiem na bliższym planie przechodzi kobieta, po drugiej stronie ulicy, bliżej budynku, idą trzy kobiety, w tym dwie starsze oraz kobieta z wózkiem dziecięcym.
Informacje dodatkowe: Budowa kompleksu budynków była jedną z pierwszych podjętych w Gdyni prób rozwiązania problemów mieszkaniowych uboższych mieszkańców. Jako pierwszy działalność inwestycyjną podjął Magistrat (tzw. budynek Magistracki). Zabudowa składała się małych mieszkań. To co charakterystyczne to wprowadzona do wnętrz zieleń. W skład kompleksu budynków wchodziły także sklepy, szkoła i przedszkole.
W lewym górnym rogu karty znajduje się numer sygnatury oraz szkic położenia budynku naniesiony czarnym i czerwonym tuszem. Szkic opatrzony odręcznym podpisem z korektą nazwy ulicy z niemieckiej na polskojęzyczną. Na odwrocie karty znajduje się opis techniczny budynku w języku niemieckim. Rubryka z nazwą ulicy wypełniona jest maszyno-drukiem: “Albert-Forster/150-te”, przekreślona i poprawiona ręcznie na “Morska- Czerw. Kosynierów”.

Additional information:

Object categories:

Architecture

Period:

1939-1945

Kind/type:

Record sheet

Author: nieznany

Date: 1940-1949

Signature: MMG/HM/II/30/64

Measurements: 20,6x21,2cm (wymiary karty); 6,7x 9,8 cm (wymiary

Material: karton

License: CC BY-NC-ND 3.0PL