Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Legionów 71 w Gdyni

Detailed description:

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Legionów 71 w Gdyni, z zespołu 15 kart z fotografiami budynków z czasów okupacji niemieckiej. Karta z naklejoną fotografią czarno-białą w prawym górnym rogu, z naniesionymi danymi technicznymi budynku. Fotografia budynku o dwóch kondygnacjach z nadbudówką. Obiekt na planie zbliżonym do kwadratu z wcięciem w północnym narożniku oraz wysunięciem w południowym. Ściany murowane, pokryte tynkiem, zwieńczone wystającym gzymsem. Ciemniejszy cokół w przyziemiu. Dach płaski. Na zdjęciu narożnik od południowego zachodu. Elewacja południowa symetryczna, o dwóch osiach okien, w przyziemiu mniejsze okna doświetlające piwnice. Przy wschodnim narożniku schodki na przedproże. Nad drugą kondygnacją cofnięta dobudówka. Elewacja zachodnia również dwu osiowa, na tej samej zasadzie co druga. Połowa ściany od strony południowej, na drugiej kondygnacji, cofnięta. Strop niższego piętra tworzy taras. Balustrada pełna, niewidoczna, zlicowana ze ścianą. Nadbudówka cofnięta do głębokości tarasu. Widać jedno okno w osi okien poniżej. Za północnym narożnikiem elewacji widać wystający balkon na niewidocznej ścianie. Na odwrocie karty wypełnienie danych maszyno-drukiem z okresu okupacji niemieckiej. Nazwa w języku niemieckim „Schiller” przekreślona, poprawiona

Additional information:

Object categories:

Architecture

Period:

1939-1945

Kind/type:

Postcard

Author: nieznany

Date: 1939-1945

Signature: MMG/HM/II/100/5

Measurements: 20,3x21,0 cm (karta), 7,3x9,7 cm (fotografia)

Material: tektura, papier fotograficzna

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL