Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Karta ewidencyjna budynku przy Skwerze Kościuszki 26 w Gdyni

Detailed description:

Karta ewidencyjna budynku przy Skwerze Kościuszki 26 w Gdyni, z zespołu 14 kart z fotografiami budynków z okresu okupacji niemieckiej. Karta z naklejoną fotografią czarno-białą w prawym górnym rogu, z naniesionymi danymi technicznymi budynku. Fotografia przedstawia sześciokondygnacyjny dom mieszkalny z częściową nadbudówką. Zlokalizowany przy Skwerze Kościuszki 26.  Ściany tynkowane, zwieńczone wystającym gzymsem, dach płaski. W wysokim parterze usługi. Na zdjęciu elewacja od strony Skweru Kościuszki. W parterze, zaznaczonym ciemniejszym kolorem i zwieńczonym gzymsem, rytmicznie rozstawione witryny. Wejście od narożnika osłonięte daszkiem na wysokości nadproża witryn. Budynek nad parterem wizualnie podzielony na dwie części. Pierwsza tworzona przez trzy osie okien, od lewej strony, zwieńczona nadbudówką. Prawa część o ośmiu osiach. Pola między oknami zaznaczone ciemniejszym tynkiem tworzą wrażenie okien wstęgowych, co dodatkowo potęguje gzyms pod każdym z pasów, ciągnący się przez całą długość „wstęgi”. Na odwrocie karty nadrukowana tabela do wypełnienia danymi technicznymi budynku. W kwietniu 1926 roku została powołana Miejska Komunalna Kasa Oszczędności miasta Gdyni w celu gromadzenia oszczędności i pomocy w uzyskaniu taniego kredytu. Początkowo mieściła się w pomieszczeniu magistratu. W 1928 roku zmieniona została nazwa na Komunalną Kasę Oszczędności miasta Gdyni. W 1932 roku siedziba została przeniesiona do budynku na rogu ulicy Świętojańskiej i Skweru Kościuszki (wcześniej znajdowała się w nim kawiarnia “Grand Cafe”). W roku 1937 podniesiono elewacje budynku o jedno piętro i dokonano zmiany elewacji. KKO działa do 1939 roku. Po wojnie w roku 1950 została zlikwidowana.

Additional information:

Object categories:

Architecture

Period:

1939-1945

Kind/type:

Record sheet

Author: nieznany

Date: 1939-1945

Signature: MMG/HM/II/199/1

Measurements: 20,3 x 21,0 cm (karta), 7,5 x 10,6 cm

Material: karton, papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL