Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Nowaliński Jarosław

Gdynia Leszczynki – widok z wzniesienia w stronę zabudowań w rejonie ul. Działdowskiej

Detailed description:

Negatyw czarno-biały ze zbioru czterdziestu negatywów przedstawiających Gdynię w latach 60 XX wieku, autorstwa Jarosława Nowalińskiego. Gdynia Leszczynki – widok z wzniesienia w stronę zabudowań w rejonie ul. Działdowskiej, w rejonie cmentarza. W tym miejscu przebiega ob. Trasa Kwiatkowskiego. Fotografia wykonana na wzniesieniu terenu. Na pierwszym planie widoczny ugór ziemi, dalej drzewa liściaste porastające zbocze góry. W połowie wysokości zdjęcia przy prawym boku, częściowo widoczna zabudowa mieszkalna Gdyni, osiedle Leszczynki. W tle las na wzniesieniu.

Additional information:

Object categories:

City Landscape

Period:

1960-1969

Kind/type:

Celluloid negative

Author: Nowaliński Jarosław

Date: 1967

Signature: MMG/HM/II/217/31

Measurements: 5,6 x 5,6 cm

Material: klisza celuloidowa

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL