Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Członkowie Tymczasowej Rady Miejskiej w Gdyni

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego przedstawia członków Tymczasowej Rady Miejskiej w Gdyni. Zdjęcie wykonane na zapleczu pierwszej siedziby magistratu w kwietniu 1926 roku. Budynek widoczny w tle to pierwsza siedziby magistratu, która mieściła się w domu Agnieszki Grubba przy placu Kaszubskim. Na tle narożnika budynku do zdjęcia w dwóch rzędach ustawiło się 18 mężczyzn – członków rady ze starostą i przedstawicielem wojewody. W pierwszym rzędzie, drugi od lewej siedzi pierwszy polski sołtys Gdyni – Jan Radtke, obok niego (trzeci) pierwszy przewodniczący Rad Miasta – Augustyn Grubba. W drugim rzędzie stoi 12 mężczyzn, najwyższy z nich to Augustyn Krauze – jeszcze komisaryczny burmistrz Gdyni. Na rewersie naniesiony jest fioletowym tuszem stempel odautorski „FOTOGRAF/ ROMAN MORAWSKI/ GDYNIA”.

Additional information:

Object categories:

Harbor Sea People

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1926

Signature: MMG/HM/II/210/4

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL