Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Budowa basenu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztowej autorstwa Romana Morawskiego wykonana podczas budowy portu wewnętrznego w Gdyni. Przy dolnych rogach zdjęcia ujęte zostały fragmenty dwóch ceglanych budynków w budowie. Z prawej strony znajduje się gmach drugiego tymczasowego Kapitanatu Portu – przyszłego Urzędu Morskiego z bocznym wejściem. W głębi, po prawej widoczny jest fragment powstającego Basenu im. Marszałka J. Piłsudskiego, w którym znajdują się dwie jednostki robocze oraz statek dwumasztowy. W tle, wzgórza z nielicznymi budynkami mieszkalnymi. Na rewersie naniesiony jest fioletowy stempel odautorski.

Additional information:

Object categories:

Industry Landscape Harbor

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1926-1927

Signature: MMG/HM/II/532/13

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL