Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Druk okolicznościowy (39 obiektów)

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji ślubu

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji ślubu

Data: 1937

Telegram okolicznościowy z życzeniami od księdza Kautaka

Telegram okolicznościowy z życzeniami od księdza Kautaka

Data: 24.01.1911

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji ślubu

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji ślubu

Data: 10.04.1934

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji godów małżeńskich, z wizerunkiem Bolesława Chrobrego

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji godów małżeńskich, z wizerunkiem Bolesława Chrobrego

Data: 23.09.1936

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji ślubu, z wizerunkiem gen. Tadeusza Kościuszki

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji ślubu, z wizerunkiem gen. Tadeusza Kościuszki

Data: 26.08.1934

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji  ślubu, z wizerunkiem gen. Tadeusza Kościuszki

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji ślubu, z wizerunkiem gen. Tadeusza Kościuszki

Data: 26.08.1934

Telegram od bpa sufr. Dembka do Wacława Szczeblewskiego

Telegram od bpa sufr. Dembka do Wacława Szczeblewskiego

Data: nieznana

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji srebrnego wesela, z wizerunkami Henryka Sienkiewicza i bohaterów jego książek

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji srebrnego wesela, z wizerunkami Henryka Sienkiewicza i bohaterów jego książek

Data: 28.09.1926

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazjiślubu, z wizerunkiem Adama Mickiewicza

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazjiślubu, z wizerunkiem Adama Mickiewicza

Data: 23.11.1935

Telegram okolicznościowy z życzeniami

Telegram okolicznościowy z życzeniami

Data: 24.01.1911

Telegram okolicznościowy z życzeniami „Błogosławieństwa Bożego i pomyślności”

Telegram okolicznościowy z życzeniami „Błogosławieństwa Bożego i pomyślności”

Data: I poł. XX wieku

Telegram okolicznościowy z życzeniami

Telegram okolicznościowy z życzeniami

Data: I poł. XX w.

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji  ślubu, z wizerunkami Królowej Jadwigi, księcia Witolda i króla Władysława Jagiełły.

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji ślubu, z wizerunkami Królowej Jadwigi, księcia Witolda i króla Władysława Jagiełły.

Data: 20.09.1927

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji  ślubu, z portretem Adama Mickiewicza i jego czterema pomnikami

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji ślubu, z portretem Adama Mickiewicza i jego czterema pomnikami

Data: 20.09.1927

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji  ślubu, z portretami królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły

Telegram okolicznościowy z życzeniami z okazji ślubu, z portretami królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły

Data: 20.09.1927

Telegram – blankiet ozdobny z portretami  gen. Tadeusza Kościuszki i księcia Józefa Poniatowskiego.

Telegram – blankiet ozdobny z portretami gen. Tadeusza Kościuszki i księcia Józefa Poniatowskiego.

Data: I poł. XX wieku