Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Dorywalski Mieczysław

Port w Gdyni, nabrzeże Francuskie – rampa kolejowa

Detailed description:

Negatyw czarno-biały z zespołu 85 negatywów autorstwa Mieczysława Dorywalskiego przedstawiających Gdynię w roku 1936.
Fotografia przedstawia torowisko kolejowe wraz z wagonami towarowymi na nabrzeżu Francuskim. Na pierwszym planie widoczny wagon towarowy na torach kolejowych. Po prawej stronie, podest pod daszkiem magazynu portowego, ciągnącego się ku horyzontowi. Na dalszym planie, wzdłuż linii nabrzeża, ciąg wagonów – cystern. Przy prawej krawędzi, w tle, znajdują się pomosty przeładunkowe oraz częściowo widoczne są dźwigi uchylne.

Additional information:

Object belongs to the collection:

Object categories:

Brak

Author: Dorywalski Mieczysław

Date: 1936

Signature: MMG/HM/II/3721/35

Measurements: 3,0 x 4,7 cm

Material: klisza celuloidowa

License: CC BY-NC-ND 3.0PL