Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Dokument (31 obiektów)

Karta ewidencyjna budynku przy ul. Olsztyńskiej 14/16 na gdyńskich Działkach Leśnych

Karta ewidencyjna budynku przy ul. Olsztyńskiej 14/16 na gdyńskich Działkach Leśnych

Data: 1940-1943

Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych zatwierdzający delegowanie inż. Tadeusza Wendy do Wolnego Miasta Gdańsk

Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych zatwierdzający delegowanie inż. Tadeusza Wendy do Wolnego Miasta Gdańsk

Data: 2.10.1920

Pismo Dyrekcji Budowy Dróg Wodnych w Warszawie do Ministra Robót Publicznych w sprawie delegowania inż. Tadeusza Wendy do Gdańska

Pismo Dyrekcji Budowy Dróg Wodnych w Warszawie do Ministra Robót Publicznych w sprawie delegowania inż. Tadeusza Wendy do Gdańska

Data: 30.03.1920

Pismo Towarzystwa Robót Inżynierskich w Poznaniu do Kierownictwa Budowy Portu w Gdyni w Warszawie

Pismo Towarzystwa Robót Inżynierskich w Poznaniu do Kierownictwa Budowy Portu w Gdyni w Warszawie

Data: 26.03.1921

Pismo Szefa Departamentu Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych Kazimierza Porębskiego

Pismo Szefa Departamentu Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych Kazimierza Porębskiego

Data: 15.10.1920

Pismo Najwyższej Izby Kontroli Państwa do Departamentu Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych ze zgodą na sprzedaż pali sosnowych

Pismo Najwyższej Izby Kontroli Państwa do Departamentu Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych ze zgodą na sprzedaż pali sosnowych

Data: 05.04.1921

Pismo Najwyższej Izby Kontroli Państwa do Departamentu Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych w sprawie nieudzielenia TRI zaliczki

Pismo Najwyższej Izby Kontroli Państwa do Departamentu Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych w sprawie nieudzielenia TRI zaliczki

Data: 01.04.1921

Pismo Najwyższej Izby Kontroli Państwa do Departamentu Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych w sprawie budowy portu w Gdyni

Pismo Najwyższej Izby Kontroli Państwa do Departamentu Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych w sprawie budowy portu w Gdyni

Data: 12.11.1920

Mianowanie inż. Tadeusza Wendy na urząd starszego referenta Departamentu Marynarki Handlowej

Mianowanie inż. Tadeusza Wendy na urząd starszego referenta Departamentu Marynarki Handlowej

Data: 01.01.1922

Dokument skierowany do inż. Tadeusza Wendy z Ministerstwa Przemysłu i Handlu w sprawie przyznania poborów

Dokument skierowany do inż. Tadeusza Wendy z Ministerstwa Przemysłu i Handlu w sprawie przyznania poborów

Data: 28.12.1922

Pismo Tadeusza Wendy do Dyrektora Departamentu Marynarki Handlowej

Pismo Tadeusza Wendy do Dyrektora Departamentu Marynarki Handlowej

Data: 17.01.1922

Dokument kontradmirała Kazimierza Porębskiego skierowany do Ministra Spraw Wojskowych dotyczący przesłania dwóch egzemplarzy umowy Towarzystwa Robót Inżynierskich w Poznaniu o budowie portu w Gdyni oraz meldunku inżyniera Tadeusza Wendy.

Dokument kontradmirała Kazimierza Porębskiego skierowany do Ministra Spraw Wojskowych dotyczący przesłania dwóch egzemplarzy umowy Towarzystwa Robót Inżynierskich w Poznaniu o budowie portu w Gdyni oraz meldunku inżyniera Tadeusza Wendy.

Data: 30.12.1920

List uczennicy piątej klasy Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu do kucharza na drobnicowcu m/s Artur Grottger

List uczennicy piątej klasy Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu do kucharza na drobnicowcu m/s Artur Grottger

Data: 1988

List ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu do kucharza na drobnicowcu m/s Artur Grottger

List ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu do kucharza na drobnicowcu m/s Artur Grottger

Data: 1988

List ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu do kucharza na drobnicowcu m/s Artur Grottger

List ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu do kucharza na drobnicowcu m/s Artur Grottger

Data: 1988

List ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu do kucharza na drobnicowcu m/s Artur Grottger

List ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu do kucharza na drobnicowcu m/s Artur Grottger

Data: 1988