Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Projekt Gdynia w sieci

Celem projektu „Gdynia w sieci” jest digitalizacja zbiorów Muzeum Miasta Gdyni i ich udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców. Projekt umożliwił stworzenie infrastruktury technicznej do digitalizacji, opracowanie i archiwizację zbiorów w formie cyfrowej oraz udostępnienie obiektów w atrakcyjnej formie poprzez wirtualne muzeum i interaktywną mapę Gdyni.
Projekt jest współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura cyfrowa”.

Zbiory Muzeum Miasta Gdyni

Zbiory Muzeum Miasta Gdyni to ponad 60 tysięcy obiektów kultury materialnej, fotografii, dokumentów oraz dzieł sztuki. Zbiory Muzeum Miasta Gdyni kompleksowo ilustrują wyjątkowe zjawisko, jakim było powstanie i rozwój portu i miasta Gdyni – jednego z największych osiągnięć II Rzeczypospolitej. Materiały prezentują historię Gdyni w wymiarze urbanistycznym, przemysłowym i społecznym.

Zasoby fotograficzne jak i dokumentacja urzędowa i osobista zgromadzona w Muzeum stanowią niezwykłe świadectwo rozwoju miasta od jego początków (prawa miejskie od 1926 r.), przez okres niezwykle dynamicznego rozwoju (lata 1926-1939; wzrost liczby ludności o 120 tysięcy), czas zahamowania rozbudowy (lata 1939-1945) oraz powojennej odbudowy i stopniowego rozwoju (po 1945 r.).

Zgromadzone obiekty pozwalają w bardzo dokładny sposób obserwować ten proces, co stanowi rzadkość w przypadku innych polskich miast. Żaden inny ośrodek miejski nie posiada tak szczegółowej dokumentacji całej swej historii jak Gdynia, a tym samym dokumentacji tak niezwykłego, zrealizowanego przedsięwzięcia Polski międzywojennej.

Udostępnianie wizerunków

Wizerunki obiektów udostępnione na stronie „Gdynia w sieci” stanowiące zasób Wirtualnego Muzeum Miasta Gdyni i udostępniane są na licencji wskazanej na karcie każdego z obiektów.
Wysokiej rozdzielczości wizerunki obiektów i zdjęcia udostępnia się na podstawie wniosku (do pobrania poniżej), który należy złożyć w sekretariacie Muzeum Miasta Gdyni lub przesłać pocztą na adres Muzeum.
Muzeum Miasta Gdyni nie udostępnia wizerunków obiektów, do których nie przysługują mu prawa autorskie umożliwiające swobodne dysponowanie wizerunkiem chronionego dzieła sztuki.

 

Dokumenty do pobrania:
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – wniosek

Dział Głównego Inwentaryzatora

Kontakt w sprawie składania wniosków i udostępnienia wizerunków

Dział Historyczny