Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bajończyków 16 w Gdyni

Opis szczegółowy:

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bajończyków 16 w Gdyni, z zespołu 5 kart z fotografiami budynków z czasów okupacji niemieckiej.
Karta z naklejoną fotografią czarno-biała w prawym górnym rogu, z naniesionym szkicem położenia i danymi technicznymi budynku, na planie prostokąta z cofnięciem fragmentu jednej ściany. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, otynkowany, z flankującym gzymsem prostym, o dachu płaskim.
Na fotografii widoczne dwie elewacje, boczna i tylna. W widocznej od frontu bocznej, po lewej stronie, mieści się  pseudo-ryzalit z małym, okrągłym otworem. Przy krawędzi ryzalitu w kondygnacji przyziemia i  w drugiej, układ wstęgowy czterech okien w rzędzie. Widoczna od prawej strony na fotografii, elewacja, przepruta jest w dwóch pierwszych kondygnacjach, prostokątnymi otworami zawierającymi triforia (trzy okna w jednym otworze). W drugiej kondygnacji na skrajnych osiach mieszczą się narożne balkony, zaokrąglone na narożach budynku. W partii poddasza, na osi centralnej trzy niewielkie otwory okienne przystające do siebie.
Posesja ogrodzona płotem z prętów metalowych zamontowanym na słupach o okładzinie płytkami klinkierowymi. W tle widoczne budynki mieszkalne.
Na odwrocie karty, wypełnienie danych maszyno-drukiem z okresu okupacji niemieckiej. Nazwa ulicy w języku niemieckim „ Schubert=Wilhelm Tell” przekreślona, poprawiona odręcznie na nazwę polską „Bajończyków”. W ostatnim polu wersu rubryk określonym przez „Betriebe” znajduje się wypełnienie maszyno-drukiem „1 Garage”.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Architektura

Okres:

1939-1945

Autor: nieznany

Data: 1939-1945

Sygnatura: MMG/HM/II/9/2

Wymiary: 20,2 x 21,0 cm (karta), 7,2 x 9,6 cm (fotografia)

Tworzywo: karton, papier fotograficzny

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL