Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Budowa budynku hali maszyn głównego ujęcia wody dla Gdyni

Detailed description:

Fotografia czarno-biała wykonana podczas budowy hali maszyn głównego ujęcia wody dla Gdyni w Rumi. Przedstawia wysoki budynek hali przy którego ścianach ustawione jest rusztowanie ze wspartymi drabinami. Na pierwszym planie widoczny kanał wypełniony wodą i wały naziemne po bokach. Nieco dalej teren budowy, na którym widocznych jest kilku pracowników. Przy prawej krawędzi zdjęcia mieszczą się tablice informacyjne o budowie: „ ROBOTA finansowana przez FUNDUSZ PRACY”; „BUDOWA HALI MASZYN wykonuje ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GDYNI/ przy pomocy finansowej FUNDUSZU PRACY/ przez… inż.-budowlane/ INŻ. E. MORAWSKI i SKa”; „KRYCIE DACHU HALI MASZYN wykonuje ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI M. GDYNI…”. Na dalszym planie widoczny drewniany barak magazynowy.

Additional information:

Object categories:

Industry Work

Period:

1930-1939

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: 1933-1934

Signature: MMG/HM/II/521/15

Measurements: 12,4 x 17,8 cm

Material: papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL