< class="fadeup">

Orłowo i Kolibki na pocztówkach do 1939 roku

Kolibki to nazwa dawnej posiadłości ziemskiej położonej między potokami Sweliną i Kaczą, należąca przez wieki do rodów rycerskich (Ściborowiców), magnackich (m.in. Wejherów, Sobieskich) i patrycjuszowskich z Gdańska (m.in. Cyrenbergów)

Orłowo powstało na gruntach należących do Kolibek oraz częściowo do Redłowa i Małego Kacka, w pobliżu ujścia rzeki Kaczej do morza. W roku 1829 żeglarz nazwiskiem Jan Adler (niemieckie słowo Adler znaczy orzeł) zakupił przy ujściu Kaczej ziemię i zbudował gospodę (obecnie jest to siedziba Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych). Od nazwiska tego oberżysty wzięła nazwę powstająca osada (używana od 1857 roku). Centrum osady wykształciło się początkowo przy ujściu Kaczej, gdzie przez wieki znajdowała się niewielka przystań rybacka, a pod koniec XIX w. zaczęło rozwijać się niewielkie kąpielisko. W 1931 roku Orłowo zostało podniesione do rangi samodzielnej gminy, która nosiła nazwę Orłowo Morskie, w skład którego wchodziły również Kolibki. W 1935 roku  Orłowo stało się dzielnicą Gdyni.

W zbiorach Muzeum Miasta Gdyni posiadamy około 160 pocztówek z okresu przed 1939 rokiem przedstawiających zarówno Kolibki jak, i Orłowo.

50  kart pocztowych, to jest 1/3 kolekcji, pochodzi z przed 1920 roku.  Najstarsza z nich została wysłana w 1899 roku. Na tych najstarszych pocztówkach prezentowany jest głównie rejon nadbrzeżny przy ujściu rzeki Kaczej do morza. Można na nich zobaczyć klif orłowski, Kurhaus (Dom, Kuracyjny), hotel Adlera pierwszy drewniany pomost, przystań rybacką z łodziami, promenadę nadmorską, pałac w  Kolibkach.

 Większość kart pocztowych – ponad 100 – zostało wykonanych w okresie międzywojennym. Przedstawiają one te same tematy co karty pocztowe sprzed 1920 roku.  Dochodzą do tego  ujęcia obrazujące letniskowe funkcje Orłowa i Kolibek. Fotografowano pojedyncze obiekty, np. pensjonaty: „Słońce”, „Weneda”, „Iwieniec”, czy  „Mewa”, czy zbudowane w 1934 r. molo Żeglugi Polskiej. Z biegiem czasy na  przedstawianej na pocztówkach plaży widać coraz więcej ludzi.

Obiekty składające się na Kolekcję

  Pocztówka – Adlerhorst – Orłowo

  Pocztówka „Ostseebad Zoppot” - Kurhaus w Orłowie

  Pocztówka "Gruss aus dem Ostseebad Zoppot"

  Pocztówka "Adlerhorst b. Zoppot" - Orłowo

  Hotel i restauracja A. Adlera w Orłowie

  Pocztówka – ujście rzeki Kaczej

  Klif w Orłowie

  Pocztówka "Zoppot Adlerhorst" - Orłowo

  Przystań rybacka w Orłowie

  Granica polsko-gdańska

  Polsko-gdańskie przejście graniczne

  Willa "Mewa" w Orłowie

  „Orłowo. Plaża Morska”

  Autobus na Szosie Gdańskiej w Orłowie

  Plaża w Gdyni Orłowie

  Plaża w Orłowie

  Pawilon „Bata” przy ulicy Orłowskiej

  Dom kuracyjny w Orłowie

  Dom kuracyjny i plaża w Orłowie

  Gdynia Orłowo - ulica Morska (obecnie ul. Orłowska)

  Hotel „Orłowo”

Zobacz pozostałe kolekcje