< class="fadeup">

„W zdrowym ciele zdrowy duch” - Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gdyni

W drugiej połowie XIX wieku w krajach słowiańskich Cesarstwa Austro-Węgierskiego, w kręgach ruchu panslawistycznego zaczęły odgrywać coraz większe znaczenie idee mające na celu podniesienie sprawności fizycznej i duchowej społeczeństw słowiańskich. Miało to dopomóc w rozbudzeniu ducha narodowego. Zaczęły powstawać organizacje sportowe, które przyjmowały nazwę „Sokół”. Pierwsze takie organizacje rozpoczęły działalność w Czechach w 1862 roku. Kolebką Towarzystwa w Polsce była Galicja, a konkretnie Lwów. W drugiej połowie 1866 roku, utworzono tam Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół".

 Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości  nastąpił szybki rozwój tej organizacji, również w budowanej od podstaw Gdyni. „Encyklopedia Gdyni” podaje się, że pierwsze gniazdo  w Gdyni powstało z inicjatywy Jana Kamrowskiego w lipcu 1921. Liczyło 40 sokołów i sokolic, głównie ze środowiska rybackiego. Po raz pierwszy wystąpiło publicznie z pokazem gimnastycznym  14.08.1921 w restauracji Augustyna Skwiercza przy ul. Starowiejskiej. Jego działalność była prawdopodobnie jedynie epizodyczna.

W dokumentach archiwalnych znajdują się jednak informacje, iż Towarzystwo założono w Gdyni dopiero w 1925 roku. W jednym ze sprawozdań tygodniowych z ruchu organizacji społecznych z 1930 roku jest informacja, że w sierpniu tegoż roku „Sokół” gdyński obchodził uroczystości 5-lecia istnienia, podczas których 27 sierpnia doszło do poświęcenia sztandaru.

 Nie przez przypadek inicjatorami powstania Towarzystwa w różnych miejscowościach byli lekarze propagujący zdrowy tryb życia. Tak było również w Gdyni, gdzie pierwsze gniazdo w 1925 roku dr Bolesław Skowroński (1890-1951), który został pierwszym prezesem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Gdyni”.  

 Przez cały okres międzywojenny w strukturach dzielnicy Pomorskiej „Sokoła”, działało trwale lub okresowo 6 gniazd gdyńskich. Cztery z nich: Gdynia I (od 1925 roku), Chylonia (od 1930), Gdynia II (żeńskie gniazdo od 1932) oraz Orłowo (od 1937) pracowały w chwili wybuchu II wojny światowej. Pozostałe dwa na Oksywiu i Witominie działały okresowo.

Po II wojnie światowej, w 1946 roku, wznowiło działalność tylko chylońskie gniazdo „Sokoła”. Działało przez kilkanaście miesięcy do 1948 roku.

 W zbiorach muzeum Miasta Gdyni posiadamy kilkanaście fotografii związanych z działalnością chylońskiego gniazda „Sokoła”, zarówno przed jak i po II wojnie światowej. Ciekawym zbiorem są zdjęcia z Dzielnicowego Zlotu „Sokoła” w Gdyni w 1932 roku.

Obiekty składające się na Kolekcję

  Członkinie Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" na Polance Redłowskiej w Gdyni

  Członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” przed budynkiem „Casino”

  Przemówienie prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Adama Zamoyskiego podczas zjazdu w Gdyni

  Przemówienie podczas zjazdu organizacji „Sokół” w Gdyni

  Grupa Sokołów jugosłowiańskich na stadionie miejskim w Gdyni

  Zlot Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na stadionie miejskim w Gdyni

  Zlot Dzielnicowy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na stadionie miejskim w Gdyni

  Msza polowa podczas zjazdu Towarzystwa Gimnastycznego w Gdyni

  Dzielnicowy Zlot Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Gdyni

  Młodzieżowa grupa członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Gdyni

  Trening gimnastyczny członków „Sokoła” w Gdyni Chyloni

  Młodzieżowa grupa członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Gdyni

  Dziewczęta z „Sokoła” w Gdyni Chyloni - podczas ćwiczenia gimnastycznego

  Członkowie Tow. Gim. „Sokół” w Gdyni Chyloni podczas ćwiczeń na drążkach

  Młodzieżowa grupa członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Chyloni

  Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gdyni Chyloni - ćwiczenia na drążkach

  Młodzieżowa grupa członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Gdyni Chyloni

  Zdjęcie pamiątkowe chłopięcej grupy Tow. Gimn. „Sokół” w Gdyni Chyloni

  Zdjęcie pamiątkowe na V-lecie istnienia ogniska Tow. Gim. „Sokół” w Gdyni Chyloni

  Członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Gdyni podczas zawodów na Stadionie Miejskim

  Zabawa gwiazdkowa w siedzibie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Gdyni Chyloni

  Ćwiczenia gimnastyczne na terenie ogrodu siedziby Tow. Gimn. „Sokół” w Chyloni

  Członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Gdyni Chyloni

  Członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Gdyni Chyloni

  Zdjęcie pamiątkowe członków Towarzystwa Gimnastycznego w Gdyni dnia 11.11.1928 r.

Zobacz pozostałe kolekcje