< class="fadeup">

Budowa sieci wodociągów i kanalizacji w Gdyni okresu międzywojennego

Wraz z rozwojem miasta i portu oraz związanym z tym napływem ludności, jednym z problemów  Gdyni stała się rozbudowa  wodociągów i kanalizacja. Początkowo budowano lokalne sieci dostarczające wodę na niewielkim obszarze. Jeszcze przed pierwszą wojną światową, w 1912 roku. na Oksywiu zainstalowano wiatrak napędzający pompę tłoczą wodę do rurociągu zaopatrującego mieszkańców tej miejscowości. W 1924 r. Pierwsze Polskie Towarzystwo Kąpieli Morskich wybudowało rurociąg w rejonie Kamiennej Góry oraz studnię w rejonie obecnej ul. Ejsmonda z której czerpano wodę dla budowanego w tym czasie letniska.

Odkąd Gdynia stała się miastem, Rada Miasta rozpoczęła starania o  systematyczną rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Na początku 1930 roku utworzono miejskie przedsiębiorstwo Zakład Wodociągów i Kanalizacji.   Istniał już wtedy w mieście system wodociągowy. Opierający się na wybudowanych dotychczas rurociągach i ujęciach wody, takich jak zbiornik wodny przy ul. Tatrzańskiej. W kolejnych latach oddawano do użytku kolejne zbiorniki wodne, stacje pomp, przepompownie w mieście: przy ul. Jana z Kolna, na Oksywiu i Obłużu, na terenie portu.

Największą inwestycją okresu międzywojennego  w Gdyni, w tej dziedzinie, była budowa nowego ujęcia wody dla Gdyni w Rumi. W publikowanej kolekcji na początek zaprezentujemy fotografie z dwóch zespołów zdjęć przedstawiających tę inwestycję: MMG/HM/II/284/1-40 oraz MMG/HM/II/521/1-40. Zobaczyć będzie można na nich budowę magistrali wodociągowej w Chyloni a także na łąkach pomiędzy Gdynią i Rumią oraz budowę hali maszyn w Janowie (ob. Rumia Janowo).

Obiekty składające się na Kolekcję

  Budowa stacji głównego ujęcia wody dla Gdyni

  Budowa wodociągu

  Prace dekarskie na dachu budynku pomp głównego ujęcia wody dla Gdyni w Rumi

  Budowa kanału odwadniającego

  Budowa głównego ujęcia wody dla Gdyni - kanał odwadniający

  Budowa głównego ujęcia wody dla Gdyni w Rumi- przepust nad kanałem

  Budowa sieci wodociągowej głównego ujęcia wody dla Gdyni w Rumi

  Budowa sieci wodociągowej w Chyloni z głównego ujęcia wody dla Gdyni w Rumi

  Budowa magistrali wodociągowej przy ulicy Chylońskiej w Gdyni

  Budowa magistrali wodociągowej przy ulicy Chylońskiej w Gdyni

  Prace na dachu stacji pomp głównego ujęcia wody dla Gdyni w Rumi

  Rów odwadniający teren pod budowę hali maszyn głównego ujęcia wody

  Przepust wodny pod ulicą Chylońską

  Budowa głównego ujęcia wody dla Gdyni - montaż rur wodociągowych

  Budowa głównego ujęcia wody dla Gdyni - kopanie rowu odwadniającego

  Budowa głównego ujęcia wody dla Gdyni - pogłębianie rowu odwadniającego

  Budowa głównego ujęcia wody dla Gdyni - budowa rowu wzdłuż ulicy Chylońskiej

  Budowa głównego ujęcia wody dla Gdyni - rury sieci wodociągowej

  Budowa głównego ujęcia wody dla Gdyni - rzeka Chylonka

  Budowa głównego ujęcia wody dla Gdyni

  Wodociąg biegnący do budynku stacji pomp głównego ujęcia wody dla Gdyni

  Budowa głównego ujęcia wody dla Gdyni - wodociąg

  Budowa stacji pomp głównego ujęcia wody dla Gdyni w Rumi

  Prace naziemne przy odcinku magistrali wodociągowej - ul. Chylońska

  Prace przy rowie odwadniającym wzdłuż ulicy Chylońskiej

  Budowa głównego ujęcia wody dla Gdyni w Rumi - prace murarskie

  Budowa budynku głównego ujęcia wody dla Gdyni - Filtry

  Budowa głównego ujęcia wody dla Gdyni w Rumi - kanał melioracyjny

  Budowa kanałów melioracyjnych głównego ujęcia wody dla Gdyni

  Budowa kanałów melioracyjnych głównego ujęcia wody dla Gdyni

  Prace wykończeniowe w budynku stacji pomp

  Budowa magistrali wodociągowej dla Gdyni

  Prace przy spływach lewarowych

  Budowa przepompowni głównego ujęcia wody dla Gdyni

  Budowa stacji ujęcia wody na Oksywiu

  Budowa przepompowni dla głównego ujęcia wody dla Gdyni

  Odżelaziacze i pompy we wnętrzu hali maszyn głównego ujęcia wody dla Gdyni

  Budowa budynku hali maszyn głównego ujęcia wody dla Gdyni

  Prace wykończeniowe we wnętrzu budynku hali maszyn głównego ujęcia wody dla Gdyni

  Budowa zbiornika wodnego na Obłużu

  Wnętrze hali maszyn głównego ujęcia wody dla Gdyni

  Budowa sieci wodociągowej

  Wczesny etap budowy stacji pomp

  Stacja transformatorowa w hali maszyn głównego ujęcia wody dla Gdyni

  Budowa budynku stacji pomp

  Wczesny etap budowy stacji pomp głównego ujęcia wody dla Gdyni

  Studnia artezyjska

  Prace na dachu budynku stacji pomp

  Budowa stacji pomp głównego ujęcia wody dla Gdyni

  Wczesny etap budowy stacji pomp - zbrojenia

  Wykop pod budowę studni artezyjskiej

  Budowa studni artezyjskiej

  Budowa głównego ujęcia wody dla Gdyni w Rumi - baraki

  Wnętrze maszynowni stacji pomp głównego ujęcia wody dla Gdyni

  Budowa hali maszyn głównego ujęcia wody dla Gdyni

  Prace hydrotechniczne - rów melioracyjny

Zobacz pozostałe kolekcje