< class="fadeup">

Budowa elektrowni parowej „Gródek” w Gdyni

            Po odzyskaniu niepodległości Polska musiała nadrabiać zaległości w  uprzemysłowieniu kraju. Na Pomorzu, jednym z pierwszych przedsięwzięć w dziedzinie gospodarki było oddanie do użytku  w 1923 roku Zakładu Wodno-Elektrycznego w Gródku. Mógł on wytwarzać 16,5 milionów kilowatogodzin energii rocznie. Zakład ten wykorzystywał siły wodne rzeki Wdy (Czarnej Wody), energię zmagazynował w ogromnym zbiorniku wodnym, stworzonym przez budowę potężnej zapory i stworzył w ten sposób podstawę do produkcji energii elektrycznej w drodze poruszania turbin siłą wody.

            Wkrótce, w 1928 roku, energia z Gródka popłynęła do Gdyni. Zanim to jednak nastąpiło Gdynia została zelektryfikowana w 1925 roku. Wtedy energię elektryczną sprowadzano jeszcze  z Elektrowni Okręgowej Powiatu Kartuskiego „Rutki”. W 1929 roku powstały Miejskie Zakłady Elektryczne w Gdyni, które zajmowały się dystrybucją i siecią energetyczną w mieści.

            Wraz z rozbudową miasta rozwijała się również sieć energetyczna.  Doprowadziło to w latach 1935-1936 do budowy  w Gdyni elektrowni „Gródek”.  Znajdowała się na terenie portu przy końcu Kanału Portowego  naprzeciw terenów zajmowanych przez składowiska drewna firmy „Paged”. Elektrownia miała połączenie z elektrowniami  wodnymi w Żurze i Gródku na rzece Wdzie. W 1939 roku zakład dostarczał energię elektryczną i cieplną 23 tys. odbiorców. Po wojnie działał tam zakład  Elektrociepłownia Gdynia 1.

Obiekty składające się na Kolekcję

  Teren budowy elektrowni parowej w Gdyni - rozpoczęcie wykopu

  Budowa elektrowni parowej „Gródek” - rozpoczęcie wykopów pod fundamenty

  Budowa rowu pod rury sieci przesyłowej „Gródek”

  Budowa rowu pod rury sieci przesyłowej „Gródek”

  Badanie struktury gruntu pod budowę elektrowni parowej

  Wykop pod fundamenty elektrowni parowej „Gródek” w Gdyni

  Budowa fundamentów pod budynek elektrowni parowej „Gródek”

  Prace przy wykopie pod budowę fundamentów elektrowni parowej „Gródek”

  Budowa elektrowni parowej „Gródek” - studnia artezyjska

  Budowa elektrowni parowej „Gródek” - studnia artezyjska

  Budowa elektrowni parowej „Gródek” - zabijanie otworu studni artezyjskiej

  Pracownicy podczas pracy przy budowie elektrowni parowej „Gródek”

  Budowa elektrowni parowej „Gródek” w Gdyni - betonowanie fundamentów

  Betonowanie fundamentów pod garaż elektrowni parowej „Gródek” w Gdyni

  Budowa elektrowni parowej „Gródek” - szalunki i betonowanie fundamentów

  Drewniane szalunki fundamentów pod budynek garaży elektrowni parowej w Gdyni

  Budowa budynku pomp i sit elektrowni parowej w Gdyni

  Budowa elektrowni parowej w Gdyni - kafar parowy

  Budowa elektrowni parowej w Gdyni

  Budowa elektrowni parowej w Gdyni - kafar parowy

  Budowa budynku garaży elektrowni parowej w Gdyni

  Teren budowy elektrowni parowej w Gdyni

  Budowa elektrowni parowej w Gdyni - rów odwadniający

  Wbijanie ścianki szczelnej w wykopie pod budowę budynku sit i pomp

  Wywóz ziemi z wykopu pod budynek sit i pomp

  Wywóz ziemi z wykopu pod budynek sit i pomp

  Budowa elektrowni parowej w Gdyni - kafar parowy

  Wykop pod budowę budynku pomp i sit

  Budowa budynku garaży dla elektrowni parowej w Gdyni

  Zakładanie zbrojenia na stropie budynku garażu elektrowni parowej w Gdyni

  Budowa kanału doprowadzającego wodę morską do elektrowni

  Budowa elektrowni parowej - zabijanie ścianki uszczelniającej

  Zakładanie belek pod tory nad wykopem dla kanałów żelbetowych

  Betonowanie stropu budynku garaży elektrowni parowej w Gdyni

  Kanał doprowadzający i odprowadzający wodę morską dla pomp elektrowni

  Podkop pod torem bocznicy kolejowej od strony morza

  Teren budowy elektrowni parowej w Gdyni

  Budynek garażowy w trakcie budowy

  Wykop pod budynek pomp i sit elektrowni parowej w Gdyni

  Plac budowy elektrowni parowej w Gdyni

  Wykop pod fundament ściany północnej gmachu elektrowni

  Plac budowy elektrowni parowej od strony bocznicy kolejowej

  Barki przy budynku garaży elektrowni parowej w Gdyni

  Kafar w kanale poboru wody w elektrowni parowej w Gdyni

  Zdejmowanie szalunku z budynku sit

Zobacz pozostałe kolekcje