< class="fadeup">

Zakład Fotografii Użytkowej – Gdynia lat 30. XX wieku na kliszach Henryka Poddębskiego

W latach trzydziestych XX wieku Gdynia przeżywała swój największy rozkwit, ukończono budowę portu, który stał się największym portem bałtyckim i jednym z najnowocześniejszych w Europie. W przeciągu zaledwie kilkunastu lat mała wioska rybacka stała się ponad sto dwadzieścia tysięcznym miastem, z nowoczesną zabudową mieszkalną, w pełni wyposażonym portem przystosowanym dla statków dalekomorskich i z kwitnącym handlem. To wszystko zostało uwiecznione na fotografiach Henryka Poddębskiego, podczas jego krajoznawczych podróży na wybrzeże w latach 1935-1938. Na zdjęciach tych możemy podziwiać nowatorskie budynki: dworzec kolejowy, gmach poczty, budynek sądu okręgowego, hale targowe czy Instytut Morski. Podglądamy także życie toczące się w samym porcie, na nabrzeżach czy przed Dworcem Morskim. Oprócz Gdyni i portu, na zdjęciach znalazło się również Orłowo, stanowiące atrakcyjny cel wypoczynkowy tamtych czasów.

Zbiór 536-u negatywów celuloidowych będący w zbiorach Muzeum Miasta Gdyni jest przykładem fotografii krajoznawczej, reportażowej, ale także doskonałego warsztatu fotograficznego autora – unikającego ingerencji w odbitkę.
Zakład Fotografii Użytkowej to nazwa jaką stosował Henryk Poddębski na jednym ze swoich stempli autorskich, jakim sygnował odwrocia odbitek. Bowiem fotografie jego autorstwa były rozpowszechniane w całej Polsce na łamach przewodników PTK, prasy (choćby miesięcznik Morze) czy na pocztówkach; służyły szerzeniu wiedzy o terenach polskich oraz zachęcaniu do wycieczek krajoznawczych. Miały również wymiar propagandowy, wspierany przez władze, dążące do odbudowy kraju zniszczonego przez wojnę i wskrzeszenia polskości na terenach odzyskanych po 123 latach zaborów.

Obiekty składające się na Kolekcję

  Widok na Basen Południowy

  Urząd Morski przy ulicy Centralnej

  Falochron w gdyńskim porcie

  Statek "Arnis" przy nabrzeżu Rotterdamskim

  Kapitanat Portu

  Pogłębiarka czerpakowa

  Transatlantyk s/s "Pułaski"

  Kapitanat Portu

  Prace przeładunkowe na nabrzeżu Pilotowym

  Przeładunek towarów na rampie Magazynu Tranzytowego

  Przeładunek towarów na nabrzeżu Francuskim

  Statek s/s "Pułaski" przy nabrzeżu Francuskim

  Przejazd kolejowy na ulicy Centralnej

  Promenada nadmorska

  Nabrzeże Francuskie

  Transatlantyk s/s "Pułaski"

  Nabrzeże Francuskie

  Nabrzeże Francuskie

  Nabrzeże Francuskie

  Samochód osobowy przy ulicy Polskiej

  Nabrzeże Polskie

  Nabrzeże Francuskie

  Prace przeładunkowe w gdyńskim porcie

  Taśmociąg do przeładunku węgla na nabrzeżu Duńskim

  Dworzec Morski

  Pociąg pasażerski przy ulicy Polskiej

  Pociąg pasażerski na nabrzeżu Holenderskim

  Powitanie statku s/s "Piłsudski" w porcie Gdyni

  Powitanie statku s/s "Piłsudski" - Dworzec Morski

  Port w Gdyni - ulica Polska

  Pojazdy na ulicy Polskiej przed Dworcem Morskim

  Powitanie statku m/s "Piłsudski"

  Powitanie statku m/s "Piłsudski" przy nabrzeżu Francuskim

  Pasażerowie wysiadający ze statku m/s "Piłsudski"

  Załadunek samochodu na statek m/s "Piłsudski"

  Nabrzeże Portowe - Kapitanat Portu i holownik "Atlas"

  Autobus Miejskiego Towarzystwa Komunikacyjnego przed Dworcem Morskim

  Powitanie statku m/s "Piłsudski" - nabrzeże Francuskie

  Statek m/s "Piłsudski"

  Powitanie statku m/s "Piłsudski" - nabrzeże Francuskie

  Hydroplany nad portem gdyńskim

  Statek m/s "Piłsudski" w gali banderowej

  Powitanie statku pasażerskie m/s "Piłsudski" w gdyńskim porcie

  Ulica Polska

  Pokład statku pasażerskiego m/s "Piłsudski"

  Pokład statku pasażerskiego m/s "Piłsudski" - gra w badmintona

  Powitanie statku pasażerskiego m/s "Piłsudski"

  Wejście na pokład m/s "Piłsudski"

  Załadunek na statek pasażerski m/s "Piłsudski"

  Załadunek motocykla na statek pasażerski m/s "Piłsudski"

  Prace przeładunkowe na nabrzeżu Francuskim

Zobacz pozostałe kolekcje