< class="fadeup">

Karty ewidencyjne budynków gdyńskich z czasów okupacji niemieckiej 1939-1945

W zbiorach Muzeum Miasta Gdyni znajduję się zespół około 4000 kart ewidencyjnych gdyńskich budynków zinwentaryzowane przez Niemców w czasie II wojny światowej. Na kartach naklejone są zdjęcia, umieszczono tam również informacje o stanie technicznym, a w niektórych przypadkach odręcznie rysowane plany usytuowania poszczególnych budynków.

Obiekty składające się na Kolekcję

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Balladyny 10 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Balladyny 8 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Balladyny 27 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 70B w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Legionów 93 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Legionów 42 w Gdyni

  Karta ewidencyjna pozostałości po budynku przy ulicy Legionów 34 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Legionów 34 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Legionów 32 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Legionów 23 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Legionów w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Legionów 87 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Legionów 85 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Legionów 77 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Legionów 71 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Legionów 65 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Legionów 56 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Legionów 54 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Legionów 54 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bednarskiej 4a

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bednarskiej 4

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bema 21

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bema 10 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bema 9 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bema 6-8 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bema 7 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bema 5 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bema 4 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bema 3 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bema 1 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bema 20

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bema 19 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bema 18 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bema 15 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bema 14 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bema 13 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bema 12 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bema 16 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Beniowskiego 32 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Beniowskiego 16 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Beniowskiego 14 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Beniowskiego 13 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Beniowskiego 9 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Beniowskiego 8 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Beniowskiego 3a w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Beniowskiego 31 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Beniowskiego 28 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Beniowskiego 27b w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Beniowskiego 27a w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Beniowskiego 27 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Beniowskiego 26 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Beniowskiego 24 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bielskiej 16 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bielskiej 14a w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bielskiej 14 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bielskiej 13 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bielskiej 10 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bielskiej 8 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bielskiej 7 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bielskiej 5 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bielskiej 4 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy Skwerze Kościuszki 26 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy Skwerze Kościuszki 16 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy Skwerze Kościuszki 15 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy Skwerze Kościuszki 14 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy Skwerze Kościuszki 13 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy Skwerze Kościuszki 8 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy Skwerze Kościuszki 24a w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy Skwerze Kościuszki 24 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy Skwerze Kościuszki 22a w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy Skwerze Kościuszki 22 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy Skwerze Kościuszki 20 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy Skwerze Kościuszki 18 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy Skwerze Kościuszki 18 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy Skwerze Kościuszki 16B w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 70 A N w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 70 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 69/71 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 68 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 67 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 65 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 65a w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 64/66 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 63 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 61N w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 61

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 59

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 58/62

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 57

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 56

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 53N

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 53

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 51

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 51 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 50/54 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 49 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 48 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 46 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 44 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 42 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 41 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 39 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 38 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 32 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 30

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 29

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 27 z zespołu 153 kart ewidencyjnych budynku z czasów okupacji niemieckiej.

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 26

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 25

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 24

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 23

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 22

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 21

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 20

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 8 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 7 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 6 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 4N w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 4

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 164C w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 164 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 164B w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 164N w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 162A w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 162 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 158 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 158c w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 158b w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 158 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 157/159 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 156B w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 156A

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 156 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 155 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 153 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 152d w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 152c w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 152b w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 152 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 152 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 151 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 150a w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 150 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 150 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 149 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 148A w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 148 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 147 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 146 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 145 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 143 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 139 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 138N w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 138a/N

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 138

  Karta ewidencyjna budynku nr 137 przy ulicy Czerwonych Kosynierów w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 129

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 121/121A

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 118 N

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 118

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 118

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 117 a/b

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 115A

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 115

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 114/116

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 112a

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 112

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 110

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 108a

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 108b z zespołu 153 kart ewidencyjnych budynku z czasów okupacji niemieckiej.

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 108a z zespołu 153 kart ewidencyjnych budynku z czasów okupacji niemieckiej.

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 108 z zespołu 153 kart ewidencyjnych budynku z czasów okupacji niemieckiej.

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 107 z zespołu 153 kart ewidencyjnych budynku z czasów okupacji niemieckiej.

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 106 z zespołu 153 kart ewidencyjnych budynku z czasów okupacji niemieckiej.

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 112a z zespołu 153 kart ewidencyjnych budynku z czasów okupacji niemieckiej.

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 106 z zespołu 153 kart ewidencyjnych budynku z czasów okupacji niemieckiej.

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 105 z zespołu 153 kart ewidencyjnych budynku z czasów okupacji niemieckiej.

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 102/104 z zespołu 154 kart ewidencyjnych budynku z czasów okupacji niemieckiej.

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 101(103) z zespołu 153 kart ewidencyjnych budynku z czasów okupacji niemieckiej.

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 100 z zespołu 153 kart ewidencyjnych budynku z czasów okupacji niemieckiej.

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 99 z zespołu 153 kart ewidencyjnych budynku z czasów okupacji niemieckiej.

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bajończyków 19 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 99-89 z zespołu 153 kart ewidencyjnych budynku z czasów okupacji niemieckiej.

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bajończyków 16 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 98 z zespołu 153 kart ewidencyjnych budynku z czasów okupacji niemieckiej.

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bajończyków 14 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 97 z zespołu 153 kart ewidencyjnych budynku z czasów okupacji niemieckiej.

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bajończyków 10 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 95 z zespołu 153 kart ewidencyjnych budynku z czasów okupacji niemieckiej.

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Bajończyków 8 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 96 z zespołu 153 kart ewidencyjnych budynku z czasów okupacji niemieckiej.

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Korzeniowskiego 9 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 94 z zespołu 153 kart ewidencyjnych budynku z czasów okupacji niemieckiej.

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Korzeniowskiego 31 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 93 z zespołu 93 kart ewidencyjnych budynku z czasów okupacji niemieckiej.

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Korzeniowskiego 37 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 91 z zespołu 153 kart ewidencyjnych budynku z czasów okupacji niemieckiej.

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Korzeniowskiego 8 oraz 10 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 89 z zespołu 153 kart ewidencyjnych budynku z czasów okupacji niemieckiej.

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Korzeniowskiego 7 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 80 z zespołu 153 kart ewidencyjnych budynku z czasów okupacji niemieckiej.

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Korzeniowskiego 4 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Korzeniowskiego 3N w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 78a z zespołu 153 kart ewidencyjnych budynku z czasów okupacji niemieckiej.

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 78a z zespołu 153 kart ewidencyjnych budynku z czasów okupacji niemieckiej.

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Korzeniowskiego 13 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 78 z zespołu 153 kart ewidencyjnych budynku z czasów okupacji niemieckiej.

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Korzeniowskiego 14a w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 78 z zespołu 153 kart ewidencyjnych budynku z czasów okupacji niemieckiej.

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Korzeniowskiego 23 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 78 z zespołu 153 kart ewidencyjnych budynku z czasów okupacji niemieckiej.

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Korzeniowskiego 23b w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej - Czerwonych Kosynierów nr 76 z zespołu 153 kart ewidencyjnych budynku z czasów okupacji niemieckiej.

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Korzeniowskiego 25 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 75N w Gdyni, z zespołu 153 kart z fotografiami budynków z czasów okupacji niemieckiej

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Korzeniowskiego 27 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 74 w Gdyni, z zespołu 153 kart z fotografiami budynków z czasów okupacji niemieckiej

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Korzeniowskiego 30 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 73 w Gdyni, z zespołu 153 kart z fotografiami budynków z czasów okupacji niemieckiej

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 73N w Gdyni, z zespołu 153 kart z fotografiami budynków z czasów okupacji niemieckiej

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 72 w Gdyni, z zespołu 153 kart z fotografiami budynków z czasów okupacji niemieckiej

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Zygmunta Augusta 13A i 13 w Gdyn

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Zygmunta Augusta 9 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Zygmunta Augusta 8 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Zygmunta Augusta 2-4 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Zygmunta Augusta 1-3-5 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Folwarcznej 28 w Gdyni z okresu okupacji niemieckiej

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Folwarcznej 21 w Gdyni z okresu okupacji niemieckiej

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Folwarcznej 19 w Gdyni z okresu okupacji niemieckiej

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Folwarcznej 17 w Gdyni z okresu okupacji niemieckiej

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Folwarcznej 15 w Gdyni z okresu okupacji niemieckiej

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Folwarcznej w Gdyni z okresu okupacji niemieckiej

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Focha 31 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Focha 21 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Focha 20 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Focha 19 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Focha 18 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Focha 17 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Focha 16 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Focha 15 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Focha 14 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Focha 13 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Focha 12 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Focha 29 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Focha 11 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Focha 10 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Focha 9 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Focha 8 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Focha 7 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Focha 6 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Focha 5 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Focha 3 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Focha 4 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Focha 2 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Focha 28 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Focha 1 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Focha 27 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Focha 26 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Focha 25 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Focha 24 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Focha 23 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Focha 22 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 29 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 14A w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 14 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 13 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 11 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 7 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 6 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 5 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 3 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 2A

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 1 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 27 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 25 w Gdynia

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 21 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 20 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 18A e Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 18 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 16A w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 16 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku na Placu Kaszubskim 13A

  Karta ewidencyjna budynku na Placu Kaszubskim 7

  Karta ewidencyjna budynku na Placu Kaszubskim 5

  Karta ewidencyjna budynku na Placu Kaszubskim 3

  Karta ewidencyjna budynku na Placu Kaszubskim 1

  Karta ewidencyjna budynku na Placu Kaszubskim 13 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku na Placu Kaszubskim 11N

  Karta ewidencyjna budynku na Placu Kaszubskim 11 w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku na Placu Kaszubskim 9B w Gdyni

  Karta ewidencyjna budynku na Placu Kaszubskim 9A

  Karta ewidencyjna budynku na Placu Kaszubskim 7B

  Karta ewidencyjna budynku na Placu Kaszubskim 7A

  Karta ewidencyjna budynku na Placu Górnośląskim 25

  Karta ewidencyjna budynku na Placu Górnośląskim 23

  Karta ewidencyjna budynku na Placu Górnośląskim 21

  Karta ewidencyjna budynku na Placu Górnośląskim 20

  Karta ewidencyjna budynku na Placu Górnośląskim 19N

  Karta ewidencyjna budynku na Placu Górnośląskim 19

  Karta ewidencyjna budynku na Placu Górnośląskim 17

  Karta ewidencyjna budynku na Placu Górnośląskim 15

  Karta ewidencyjna budynku na Placu Górnośląskim 14N

  Karta ewidencyjna budynku na Placu Górnośląskim 14

  Karta ewidencyjna budynku na Placu Górnośląskim 13

  Karta ewidencyjna budynku na Placu Górnośląskim 12

  Karta ewidencyjna budynku na Placu Górnośląskim 9/11

  Karta ewidencyjna budynku na Placu Górnośląskim 8

  Karta ewidencyjna budynku na Placu Górnośląskim 6

  Karta ewidencyjna budynku na Placu Górnośląskim 5

  Karta ewidencyjna budynku na Placu Górnośląskim 4

  Karta ewidencyjna budynku na Placu Górnośląskim 3a

  Karta ewidencyjna budynku na Placu Górnośląskim 1

Zobacz pozostałe kolekcje