< class="fadeup">

Budowa portu we Władysławowie

W ramach rozwoju infrastruktury morskiej na polskim brzegu Bałtyku, w 1936 roku rozpoczęto pracę nad budową portu rybackiego w Wielkiej Wsi. Budowany port nazwany został  „Władysławowem” na cześć XVII-wiecznego fortu  króla Władysława IV, który stał w tym miejscu. Prace prowadziło Konsorcjum Francusko-Polskie, to samo, które budowało port w Gdyni. Opracowaniem projektu portu zajmował się inż. Zygmunt Adamski z Urzędu Morskiego. 3 maja 1938 roku nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie portu, który w tym momencie składał się z dwóch falochronów (Wschodniego i Zachodniego), osłaniały  one cztery pomosty. Najdłuższy był przeznaczony dla statków Żeglugi Przybrzeżnej i jachtów, pozostałe dla kutrów rybackich. W chwili wybuchu  II wojny światowej port we Władysławowie był drugim pod względem wielkości portem polskim.

W zbiorach Muzeum Miasta Gdyni znajduje się album fotograficzny z 76 zdjęciami czarno-białymi. Do przygotowania albumu wykorzystano blok kartonowy z białymi kartkami, na których naklejono w narożnikach 76 fotografii czarno-białych. Nie znamy autora fotografii, wiemy jedynie, że zostały wywołane w znanym gdyńskim zakładzie fotograficznym „Foto-Elite”.

Przeglądając je można prześledzić jak wyglądała budowa portu rybackiego we Władysławowie od marca 1936 roku do momentu poświęcania portu w maju 1938 roku. Album otwiera zdjęcie grupowe inżynierów budujących port, wśród nich stoi inż. Tadeusz Wenda. Ponadto możemy zobaczyć w nim, m.in.:  brzeg w rejonie budowanego portu, tzw. „Budynek sprzedaży ryb”, bocznicę kolejową prowadząca od dworca w Wielkiej Wsi, kafary przy pracy oraz budowę poszczególnych fragmentów portu: Falochronu Wschodniego i Falochronu Zachodniego.  Fotografie pokazują także skutki szalejących w 1936 roku sztormów, m.in. wyrzucony na brzeg jacht.  Na końcu albumu znajdują się zdjęcia z otwarcia portu we Władysławowie, na których widać biskupa chełmińskiego Stanisława Okoniewskiego, a także obelisk upamiętniający to wydarzenie.

Obiekty składające się na Kolekcję

  Tadeusz Wenda z pracownikami firmy „Hojgaard i Schultz”

  Budowa portu we Władysławowie - Falochron Zachodni

  Budynek do sprzedaży ryb we Władysławowie

  Budynek do sprzedaży ryb we Władysławowie

  Widok na brzeg morski we Władysławowie

  Fragment brzegu morskiego we Władysławowie, stojący mężczyzna- Ul. Starowiejska 7

  Fragment wybrzeża morskiego we Władysławowie - trójka mężczyzn

  Budowa portu rybackiego we Władysławowie

  Kafar stojący na plaży we Władysławowie

  Kafar stojący na plaży we Władysławowie

  Puck

  Budowa portu we Władysławowie

  Budowa portu we Władysławowie

  Budowa portu we Władysławowie

  Budowa portu we Władysławowie

  Budowa portu we Władysławowie

  Budowa portu rybackiego we Władysławowie

  Budowa portu we Władysławowie – sztorm

  Budowa portu rybackiego we Władysławowie

  Budowa portu rybackiego we Władysławowie, przewrócony jacht

  Fragment brzegu we Władysławowie - zniszczenia po sztormie

  Wyrzucone na brzeg kafar i jacht - zniszczenia po sztormie

  Wzburzone morze w rejonie Wielkiej Wsi

  Zniszczenia po sztormie, umocnienia brzegowe

  Budowa portu we Władysławowie

  Wybrzeże we Władysławowie-zniszczenia po sztormie

  Wybrzeże we Władysławowie-zniszczenia po sztormie

  Fragment wybrzeża po sztormie - Władysławowo

  Fragment wybrzeża we Władysławowie- po sztormie

  Budowa portu we Władysławowie

  Budowa portu we Władysławowie

  Budowa portu we Władysławowie

  Budowa portu we Władysławowie

  Budowa portu we Władysławowie - stojący mężczyzna

  Budowa portu we Władysławowie

  Budowa portu rybackiego we Władysławowie – kafar

  Budowa portu rybackiego we Władysławowie

  Budowa portu rybackiego we Władysławowie - umocnienia brzegowe

  Budowa portu rybackiego we Władysławowie

  Władysławowo- umocnienia brzegowe - budowa

  Wzburzone morze w rejonie Władysławowa

  Władysławowo - tor kolejki roboczej

  Władysławowo - przyszły Kapitanat Portu

  Budowa baraku roboczego we Władysławowie

  Baraki robocze firmy Hojgaard i Schultz we Władysławowie

  Bocznica kolejowa przy budowie portu we Władysławowie

  Budowa portu we Władysławowie - kafar

  Budowa portu we Władysławowie - budynek zaplecza

  Budowa portu we Władysławowie - początkowy etap

  Wybrzeże w rejonie Władysławowa przed rozpoczęciem budowy portu

  Budowa portu we Władysławowie - początkowy etap

  Wybrzeże - teren przyszłej budowy portu we Władysławowie

  Montaż kafara - budowa portu we Władysławowie

  Budowa portu rybackiego we Władysławowie

  Budowa Falochronu Zachodniego we Władysławowie

  Budowa portu we Władysławowie

  Budowa portu we Władysławowie - materace faszynowe

  Budowa portu we Władysławowie - wczesny etap

  Plaża w rejonie Władysławowa

  Budowa portu we Władysławowie - zaplecze

  Budowa portu we Władysławowie

  Tory kolejowe w rejonie portu we Władysławowie

  Budynek kierownictwa budowy portu we Władysławowie

  Wybrzeże w okolicy Władysławowa

  Falochron Zachodni - Władysławowo

  Kafar na wybrzeżu we Władysławowie

  Budowa portu we Władysławowie - kafary

  Budowa portu we Władysławowie - kafary

  Budowa portu we Władysławowie

  Uroczystość otwarcia portu we Władysławowie

  Tablica upamiętniająca otwarcie portu we Władysławowie

  Uroczystość otwarcia portu we Władysławowie

  Uroczystość otwarcia portu we Władysławowie - przemówienie biskupa Stanisława Okoniewskiego

  Uroczystość otwarcia portu we Władysławowie

  Uroczystość otwarcia portu we Władysławowie

  Uroczystość otwarcia portu we Władysławowie

Zobacz pozostałe kolekcje